۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره‌های رکود و رونق

کد خبر: 252089 دوشنبه 30 آذر 1394 - 9:59
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره‌های رکود و رونق
 
 عنوان: تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره‌های رکود و رونق
نویسندگان:زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری
کلید واژه:نسبت کفایت سرمایه، توافق نامه سرمایه، ریسک ثبات مالی
یادداشت سیاستی کد :MBRI-PN-94015
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.