۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شمول مالی در ایران: مقایسه‌ای بر اساس معیارهای پایه‌ای گروه ۲۰

کد خبر: 252104 سه شنبه 15 دی 1394 - 14:30
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شمول مالی در ایران: مقایسه‌ای بر اساس معیارهای پایه‌ای گروه ۲۰
 عنوان: شمول مالی در ایران: مقایسه‌ای بر اساس معیارهای پایه‌ای گروه ۲۰
نویسنده: مجید عینیان
کلید واژه: شمول مالی،دسترسی مالی
یادداشت سیاستی:MBRI-PN-94017
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.