نظام و شبکه بانکی کشور در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد

کد خبر: 252135 سه شنبه 22 دی 1394 - 13:38
نظام و شبکه بانکی کشور در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد
دکتر علی دیواندری رپیس پژوهشکده پولی و بانکی در حاشیه همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت به ستاد خبری همایش گفت: نظام شبکه بانکی کشور در آستانه رفع تحریم های بانکی نقطه عطفی تاریخی را تجربه می کند.
 دکتر علی دیواندری رپیس پژوهشکده پولی و بانکی در حاشیه همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت به ستاد خبری همایش گفت: نظام شبکه  بانکی کشور در آستانه رفع تحریم های بانکی نقطه عطفی تاریخی را تجربه می کند. 

وی افزود: شروع مجدد نظام بانکی برای فعالیت های بین المللی موضوعی مهم و کلیدی است. در دهه گذشته بانک های کشور نقریبا از سیستم بین المللی دور بودند و در جریان آزاد تبادلات مالی جهانی قرار نداشتند. این دوری اثر خود را بر دو حوزه گذاشته بود، حوزه تبادل مالی که به علت تحریم ها دچار محدودیت هایی در دریافت و پرداخت های بین المللی شده بود  و حوزه دیگر هم برقراری ارتباطات بین المللی در راستای گشایش خطوط اعتباری بود. محدودیت در این گشایش ها، تامین مالی برای بنگاه های تولیدی و کارآفرینان را دچار مشکل کرده بود.

دیواندری ادامه داد: در شرایط جدید اولین گام این است که تحریم ها در اتحادیه اروپا و برخی تحریم های منطقه ای برطرف شود و تحریم های سازمان ملل که بر سر آن ها توافق شده است. البته به جز بحث هسته ای موضوع مهم دیگری وجود دارد که در دستور کار نظام بانکداری بین الملل است. موضوع مهم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

رپیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مقررات بسیار سخت گیرانه ای در این زمینه وجود دارد که به نظر می رسد بانک های ما باید آمادگی پر کردن فرم ها و تهیه تائیدیه های آنها را داشته باشند. بانک های ما  باید آموزش دیده و آماده باشند و از طرف دیگر بعاد از برقراری سوئیفت که اولین اقدام بعد از برداشتن تحریم ها خواهد بود بتوانند از فضای بوجود آمده به نحو مقتضی برای اقتصاد کشورمان استفاده کنند.

دیواندری ادامه داد: برگزاری همایش هایی مانند همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت می تواند در راستای تسهیل و تسریع این آمادگی ها کمک کند و خوشحالم که امسال همایش با کیفیت خوبی در حال برگزاری است.