بانکداری جامع

کد خبر: 252143 سه شنبه 22 دی 1394 - 15:35
بانکداری جامع
کارگاه بانکداری جامع توسط دکتر امیرحسین داودیان در صبح روز دوم برگزار گردید. در این کارگاه به بررسی مفاهیم اولیه بانکداری جامع پرداخته شد.
 در ابتدای این کارگاه دکتر داودیان به تعریف بانکداری جامع پرداخت و اظهار داشت: «بانکداری جامع دارای مدل کسب و کار پیچیده‌تر از بانک‌های تجاری است. اساس ایجاد یک بانکداری جامع، تنوع دووجهی است که با هدف کسب درآمد و سود بیشتر همراه است. بانکداری جامع مجموعه کامل و یکپارچه‌ای است که محصولات و خدمات مالی مشتمل بر عملیات تجاری و تامین سرمایه را ارائه می‌دهد».

دکتر داودیان گفت: «بانکداری جامع یک شرکت مالی بزرگ است که کلیه خدمات مالی مشتمل بر اخذ سپرده، اعطای تسهیلات، معامله ابزارهای مالی و ارزخارجی، پذیره نویسی بدهی جدید و انتشار سهام جدید، کارگزاری، مدیریت سرمایه گذاری و بیمه‌ای را انجام می‌دهد. این خدمات با وجود همپوشانی در زمینه‌های مختلف در بانکداری جامع کسب سود بالایی را برای بانکداری جامع ایجاد می‌کند. کارایی و رقابت‌پذیری در بانکداری جامع به وسیله استراتژی‌های موضع‌یابی و تنوع و گستردگی خدمات مالی افزایش می‌یابد».  

او در ادامه افزود: «در بانکداری جامع، تنوع بیشتری در خدمات مالی و همچنین ارتباط قوی‌تری میان عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات مالی وجود دارد که باعث افزایش قدرت چانه زنی می‌شود. مدل کسب و کار بانکداری جامع با چیدمان مشخص خود بهبود تخصیص سرمایه را ایجاد می‌نماید و رقابت‌پذیری را در محیط بانکداری افزایش می‌دهد».

دکتر داودیان گفت: «در بانکداری جامع صرفه‌های ناشی از مقیاس در بهبود عملکرد بانکداری جامع نقش بسزایی دارد. در مدل کسب و کار بانکداری جامع دسترسی به مشتریان و محصولات مختلف در مناطق جغرافیایی تسهیل شده و با توجه به زیرساخت‌های موجود در بانکداری می‌تواند کسب سود را تسهیل نماید. در بانکداری جامع با تنوع خدمات سهم بالایی از بازار مالی کسب شده و با برقراری ارتباطات بلندمدت با مشتریان، عملکرد بهتری فراهم می‌شود.

دکتر داودیان خاطر نشان کرد: «دسترسی به تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه و استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس منجر به افزایش سودآوری در بانکداری جامع می‌شود».