۱۳۹۴/۱۰/۲۷ طراحی اوراق بهادار اسلامی تورم‌ پیوند در نظام مالی ایران

کد خبر: 252166 یکشنبه 27 دی 1394 - 13:50
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ طراحی اوراق بهادار اسلامی تورم‌ پیوند در نظام مالی ایران
 
عنوان: طراحی اوراق بهادار اسلامی تورم‌ پیوند در نظام مالی ایران
نویسندگان: رسول خوانساری، امیر حسین اعتصامی
کلید واژه: اوراق بهادار اسلامی تورم‌ پیوند، نرخ تورم،اوراق مصون از تورم
یادداشت سیاستی:MBRI-PN-94018
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.