۱۳۹۴/۱۱/۱۰ آثار مؤلفه‌های بخش حقیقی و رشد قیمت دارایی‌ها در مطالبات غیرجاری بانک‌ها

کد خبر: 262190 شنبه 10 بهمن 1394 - 13:10
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ آثار مؤلفه‌های بخش حقیقی و رشد قیمت دارایی‌ها در مطالبات غیرجاری بانک‌ها
 
عنوان: آثار مؤلفه‌های بخش حقیقی و رشد قیمت دارایی‌ها در مطالبات غیرجاری بانک‌ها
نویسندگان:حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری
کلید واژه: مطالبات غیرجاری، قیمت دارایی های مالی، مولفه های بخش حقیقی
یادداشت سیاستی:MBRI-PN-94020
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.