۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

کد خبر: 262193 سه شنبه 13 بهمن 1394 - 10:50
۱۳۹۴/۱۱/۱۳  مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور
 
عنوان: مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور
نویسنده:زهرا خوشنود
کلید واژه:ساختار نظام مالی، بانک محور،بازار محور،توسعه مالی
گزارش پژوهشی:MBRI-RR-94021
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.