۱۳۹۴/۱۱/۱۹ کلان‌نگاری بانکداری سایه‌ای در ایران

کد خبر: 262201 دوشنبه 19 بهمن 1394 - 10:42
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ کلان‌نگاری بانکداری سایه‌ای در ایران
 
عنوان: کلان‌نگاری بانکداری سایه‌ای در ایران

نویسندگان: محمد ارباب‌افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری 
کلید واژه: بانکداری سایه ای، بازار غیرمتشکل پولی، هیئت ثبات مالی
یادداشت سیاستی:MBRI-PN-94022

دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.