۱۳۹۴/۱۱/۲۶ کاستی‌های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی

کد خبر: 262208 دوشنبه 26 بهمن 1394 - 11:34
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ کاستی‌های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی
 
عنوان: کاستی‌های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی: تحلیل نقش بسترهای عملیاتی و سازوکارهای انتقال پولی

نویسنده: علی بهادر
کلید واژه:بازارهای مالی
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-94023

دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.