۱۳۹۴/۱۲/۱۹ آسیب‌شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

کد خبر: 262229 چهارشنبه 19 اسفند 1394 - 12:22
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ آسیب‌شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی
 
عنوان:آسیب‌شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی: دلالت‌هایی بر لزوم تقویت ابزار فعلی عملیات بازار باز در نظام بانکی کشور 

نویسنده: حسین میثمی
کلید واژه:
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-94025
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.