۱۳۹۵/۰۱/۲۴ صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با IFRS

کد خبر: 262260 سه شنبه 24 فروردین 1395 - 13:30
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با IFRS
 
عنوان: صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با IFRS

نویسنده: احمد بدری
کلید واژه: 
پاسخگویی، مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا در ایران، صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، چارچوب نظری گزارشگری مالی بین‌المللی، صورت‌های مالی
مقاله سیاستی: MBRI-PP-95002
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.