۱۳۹۵/۰۳/۲۴ سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی

کد خبر: 262415 دوشنبه 24 خرداد 1395 - 12:4
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی
عنوان: سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی

نویسندگان:اکبر کمیجانی، حمید زمان‌زاده، علی بهادر
کلید واژه: سیاست پولی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، نرخ رشد، متغیرهای پولی
مقاله سیاستی: MBRI-PP-95003

دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.