۱۳۹۵/۰۴/۰۵ جایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه‌گری مالی غیربانکی در نظام مالی

کد خبر: 262430 شنبه 5 تیر 1395 - 11:44
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ جایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه‌گری مالی غیربانکی در نظام مالی
 
عنوان:جایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه‌گری مالی غیربانکی در نظام مالی 
نویسنده:مهرداد سپه وند
کلید واژه: بانکداری سایه، واسطه‌گری مالی غیربانکی، انتقال معکوس سررسید
گزارش پژوهشی: MBRI-RR-95005
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.