۱۳۹۵/۰۶/۲۹ واکاوی ابعاد حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بانکی ایران

کد خبر: 272584 دوشنبه 29 شهریور 1395 - 9:34
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ واکاوی ابعاد حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بانکی  ایران
 
 عنوان:واکاوی ابعاد حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بانکی  ایران
نویسنده: زهرا خوشنود
کلید واژه: سرمایه گذاری خارجی، صنعت بانکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی
مقاله سیاستی: MBRI-PP-95008
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.