۱۳۹۵/۰۷/۰۴ ارکان اصلاحات نهادی لازم برای نهادینه‌سازی ثبات بخش مالی

کد خبر: 272595 یکشنبه 4 مهر 1395 - 14:44
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ ارکان اصلاحات نهادی لازم برای نهادینه‌سازی ثبات بخش مالی

عنوان: ارکان اصلاحات نهادی لازم برای نهادینه‌سازی ثبات بخش مالی
نویسنده: علی بهادر
کلید واژه: ثبات مالی، تنظیم گری احتیاطی کلان، تنظیم گری احتیاطی خرد، شبکه های ایمنی، گزرد،مدیریت بحران
مقاله سیاستی: MBRI-PP-95009
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.