ارزیابی كیفیت داده‌ها برای آمارهای حساب‌های مالی ایران (۱۳۹۰)

کد خبر: 272644 چهارشنبه 7 مهر 1395 - 14:23
ارزیابی كیفیت داده‌ها برای آمارهای حساب‌های مالی ایران (۱۳۹۰)