تهیه آمارهای پولی و مالی ایران بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول (۱۳۹۱)

کد خبر: 272651 چهارشنبه 7 مهر 1395 - 14:45
تهیه آمارهای پولی و مالی ایران بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول (۱۳۹۱)