ارزیابی آثار نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک کارآفرین (۱۳۹۲)

کد خبر: 272654 چهارشنبه 7 مهر 1395 - 14:51
ارزیابی آثار نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک کارآفرین (۱۳۹۲)