۱۳۹۵/۰۷/۱۰ فرصت‌ها و چالش‌های کارت اعتباری بین‌المللی در نظام بانکی ایران

کد خبر: 272658 شنبه 10 مهر 1395 - 10:16
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ فرصت‌ها و چالش‌های کارت اعتباری بین‌المللی در نظام بانکی ایران
 
عنوان: فرصت‌ها و چالش‌های کارت اعتباری بین‌المللی در نظام بانکی ایران
نویسنده: رسول خوانساری
کلید واژه:کارت اعتباری بین‌المللی، سیستم‌های پرداخت، تحریم‌های اقتصادی، نظام بانکی ایران 
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-95010
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.