شناسایی سیاست‌های پولی و مالی مناسب در هنگام وقوع بحران در نظام بانكی (۱۳۹۳)

کد خبر: 272671 شنبه 10 مهر 1395 - 10:45
شناسایی سیاست‌های پولی و مالی مناسب در هنگام وقوع بحران در نظام بانكی (۱۳۹۳)
 
 بحران‌های مالی پدیده‌هایی هستند كه اثرات مخربی بر اقتصاد دارند و اقتصادها را به ورطه ركود و كسادی می‌كشانند. تركیبی از عوامل مختلف نظیر عدم تعادل در سطح كلان اقتصاد و رشد بی‌رویه اعتبارات، بحران مالی را به وجود می‌آورند. به رغم اهمیت و تأثیر قابل ملاحظه بحران‌های مالی بر زندگی عموم مردم، چگونگی مواجه‌شدن با بحران‌های مالی محل بحث و مناقشه می‌باشد و شیوه‌های مختلفی برای این مقصود پیشنهاد شده است. دلیل تعدد شیوه‌های پیشنهادی تا حدودی ناشی از تعدد اهداف سیاستگذاران می‌باشد. گاه هدف سیاستگذاران، حداقل‌كردن هزینه‌های مالی بحران مالی است، در حالی كه برای برخی دیگر، حداقل‌كردن هزینه‌های اقتصادی بحران و یا ایجاد اصلاحات ساختاری بلندمدت مهم‌ترین اولویت است. سؤال این تحقیق این است كه سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای مقابله با بحران‌های بانكی چیست.