بررسی عوامل موثر و راه‌کارهای خروج از رکود تورمی (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی؛ ۱۳۹۴)

کد خبر: 272681 شنبه 10 مهر 1395 - 11:11
بررسی عوامل موثر و راه‌کارهای خروج از رکود تورمی (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی؛ ۱۳۹۴)
 
 یکی از مسائل پیچیده نظری در اقتصاد کلان گریز از رکود-تورمی است. در زمان رکود تورمی سیاست‌های پولی و مالی متعارف خروج از رکود و کاهش تورم، کارساز نخواهد بود. این پیچیدگی نظری در کنار موارد معدود رکود تورمی در کشورهای توسعه‌یافته باعث شده ادبیات محدود ولی عمیقی در این حوزه نگاشته شود. در عین حال، نجربه رکود-تورمی در کشورهای در حال توسعه به تعداد رخ داده و در موارد معدودی سیاست‌های دولت بسیار تاثیرگذار بوده است. در باب اولویت این پروژه، ذکر این نکته ضروری است که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر درگیر رکود-تورمی گسترده‌ای بوده است که اهمیت مطالعه در این حوزه و پیشنهاد رهکارهای خروج را نشان می‌دهد.

این تحقیق علاوه بر بررسی ادبیات رکود تورمی و ابزارهای موجود برای تحلیل این حوزه، نگاه دقیقی بر تجربیات کشورها در خروج از رکود تورمی می‌اندازد. در این بررسی بین‌کشوری سعی می‌شود علاوه بر ارزیابی سیاست‌های اقتصادی (سیاست‌های پولی و بانکی) مطالعه‌ای گذرا بر اقتصاد سیاسی و نحوه تعامل دولت با مردم انداخته شود. همچنین تاثیر سیاست‌های مذکور بر سرعت خروج از رکودتورمی و نیز اثرات توزیع درآمدی و بیکاری در این کشورها تحلیل می‌شود. این تحقیق نگاهی ویژه بر مطالعات کمی و مدل‌سازی دارد. در تحلیل کمی بر روش‌های آماری به‌روز و البته استفاده از داده‌های مرتبط تاکید می‌شود.