۱۳۹۵/۰۷/۱۷ آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران

کد خبر: 272699 شنبه 17 مهر 1395 - 12:23
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران

عنوان: آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران
نویسندگان: محمد ولی پور پاشاه، محمد ارباب افضلی
کلید واژه: بی‌ثباتی بازار ارز، مدل خودرگرسیون برداری، مدل ناهمسانی واریانس شرطی، سودآوری
مقاله سیاستی: MBRI-PP-95012
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.