۱۳۹۵/۰۷/۲۵ تبیین ظرفیت‌ ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح‌های غیرانتفاعی

کد خبر: 272713 یکشنبه 25 مهر 1395 - 12:38
 ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ تبیین ظرفیت‌ ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح‌های غیرانتفاعی
عنوان:تبیین ظرفیت‌ ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح‌های غیرانتفاعی
نویسنده: وهاب قلیچ
کلید واژه: اوراق بهادار اسلامی، دولت، کسری بودجه، طرح‌های غیرانتفاعی، تامین مالی
مقاله سیاستی: MBRI-PP-95013
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.