۱۳۹۵/۰۸/۰۲ طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

کد خبر: 272724 یکشنبه 2 آبان 1395 - 12:33
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور
 
عنوان:طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور
نویسندگان: اعظم احمدیان، هادی حیدری
کلید واژه: سیستم هشدار سریع، رتبه بندی، کملز
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-95014
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.