۱۳۹۵/۱۰/۲۷ الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک‌ها

کد خبر: 272926 دوشنبه 27 دی 1395 - 11:49
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک‌ها
 
 عنوان: الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک‌ها
نویسندگان: زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری
کلید واژه: سپر سرمایه قانونی، چرخه تجاری، اندازه، ریسک
مقاله سیاستی: MBRI-PP-95016
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.