طراحی مدل کسب و کار بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت با رویکرد ارائه خدمات قرض الحسنه به مشتریان جمعی

کد خبر: 272930 سه شنبه 28 دی 1395 - 12:56
طراحی مدل کسب و کار بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت با رویکرد ارائه خدمات قرض الحسنه به مشتریان جمعی
 

کارفرما: بانک قرض‌الحسنه رسالت

مجری طرح: پژوهشکده پولی و بانکی

تاریخ شروع و خاتمه طرح: ۱۳۹۷-۱۳۹۶
 

خلاصه طرح:

بانک قرض‌الحسنه رسالت به دنبال آن است که کارکرد و کارایی قرض‌الحسنه را در ابعاد وسیع، با استفاده از بستر قانونی و فناورانه نوین، ارتقاء بخشیده و به اقتصادِ اجتماعی، کارآفرینی خرد و در نهایت اقتصاد مقاومتی کمک نماید. در این راستا بانک قرض الحسنه رسالت اقدام به طراحی مدلی متناسب با مشتریان خود نموده و آن را "بانکداری اجتماعی" و یا" ارائه خدمات به مشتریان جمعی یا گروه‌های مشتریان" نامیده است. در مدل کسب‌وکار جدید، بانک قرض‌الحسنه رسالت به دنبال ارائه خدمات شرعی، آسان‌تر، ارزان‌تر و مدرن‌تر به مشتریان است. این مدل تحولی در ارائه خدمات بانکی از حالت سنتی انفرادی و حضوری به ارائه خدمات به جمع‌های مشتریان و در بستر فناوری اطلاعات ایجاد کرده است.

در سیستم بانکی کشور در اغلب موارد به مشتریان به صورت انفرادی توجه می‌شود و این تغییر رویکرد در توجه به جمع مشتریان، نیاز به الزامات نهادی و زیرساختی جدیدی خواهد داشت که باید درباره آنها پژوهش و الزامات مورد نیاز تأمین شوند. بر همین اساس و در جهت بهبود و توسعه مدل جدید، این بانک نیازمندِ همکاری با نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی آگاه به دانش روز در این زمینه و آشنا به شرایط قانونی و بومی نظام بانکی کشور است. لذا این بانک با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. پروژه‌ای با عنوان "طراحی مدل کسب‌وکار بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت با رویکرد ارائه خدمات قرض الحسنه به مشتریان جمعی" را در سه فاز تعریف و به انجام رسانید.

در گام نخست این طرح پژوهشی، توانمندیها و پتانسیلهای بانک در به‌کارگیری این مدل جدید کسب‌وکار بررسی شد، تا با تجزیه‌وتحلیل نیازمندیهای ذینفعان مختلف این مدل، پاسخی مناسب به آنها داده شود. به‌این‌ترتیب، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی گروه‌های مشتریان، مدل کسب‌وکار پایداری که مزیت رقابتی را برای بانک به همراه می‌آورد، طراحی شود. برای تحقق این امر سند "شناخت مدل کسب‌وکار بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت" شامل 11 فصل تهیه که در آن ابعاد مختلف بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت شامل مدل کسب‌وکار، سازمان، ساختار و فرآیندها، مشتریان و ذینفعان، توجیه اقتصادی و ریسک مدل و نهایتاً نقاط قوت، مستعد بهبود و ضعف آن بررسی شد.

با توجه اینکه مدل مورد بررسی موضوعی نوینی است که در حال حاضر هیچ یک از بانکهای کشور به آن نپرداخته‌اند، نیاز است تا با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه، تا‌حدممکن از هدر رفت منابع مالی و زمان جلوگیری و با برنامه‌ریزی مناسب به اهداف پروژه دست یافت. در این راستا نیاز است که به بررسی و مطالعه تجارب مشابه خارجی پرداخته شود و ابعاد مختلف ورود به این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب "مطالعات تطبیقی مدل‌های کسب‌وکار برای ارائه خدمات به مشتریان گروهی و خدمات نوین بانکی در این حوزه" در 4 فصل در این گام تدوین گردید.

پس از مطالعه و بررسی ابعاد مختلف بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت در گزارش شناخت فاز اول و همچنین تدقیق در مقالات، گزارشات و بهترین تجربیات حوزه‌های نزدیک به بانکداری اجتماعی این بانک در گزارش مطالعات تطبیقی فاز نخست، در گام دوم سندی با عنوان "طراحی مدل کسب‌وکار بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت" در 5 فصل جهت بهبود وضعیت موجود مدل بانکداری اجتماعی بانک ارائه شد. هدف از فصل اول این گزارش، تحلیل و درک روندهای موجود در صنعت بانکداری است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، مدل بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. فصل دوم آن، به دنبال توسعه محصولات، خدمات و ابزارهای مختلف در چارچوب بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت است. فصل سوم به آماده‌سازی سازمان بانک جهت پیاده‌سازی موفق بانکداری اجتماعی در سطوح مختلف از سطح رهبری تا سطوح عملیاتی و حتی روابط فیمابین ذینفعان بیرونی بانک می‌پردازد. در فصل چهارم این سند، با بررسی روشها و مدلهای جدید و خلاقانه حوزه اعتبارسنجی، چشم‌اندازهای جدیدی جهت توسعه مدل اعتبارسنجی فعلی بانکداری اجتماعی گشوده می‌شود. همچنین در فصل پنجم، پیشنهادهایی جهت بازاریابی و دسترسی به مشتریان جدید ارائه می‌شود.

در انتها و در گام سوم، بررسی "الزامات قانونی و نهادی از قبیل قوانین‌ و مقررات مرتبط با بانکداری اجتماعی و تجزیه‌وتحلیل ریسک" استفاده از این مدل جدید بانکداری در سه سند جداگانه انجام گرفت. سند اول گام سوم با هدف بررسی تطبیقی قوانین حقوقی و نهادی مرتبط با بانکداری اجتماعی در دنیا تهیه شده است. در بخش بعدیِ طرح بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت، پیشنهاداتی در حوزه مقررات پولی‌وبانکی با هدف توسعه بستر قانونی بانکداری اجتماعی در کشور ارائه شد. در نهایت، باتوجه به اینکه بانک قرض‌الحسنه رسالت به دنبال آن است که با ارائه مدل کسب‌وکار بانکداری اجتماعی، نوع جدیدی از مدل بانکداری را برای ارائه خدمات و محصولات بانکی خود برگزیند، در گام آخر ریسکهای اساسی این مدل یعنی ریسکهای اعتباری، عملیاتی و نقدینگی تحلیل و بررسی شدند.