۱۳۹۶/۷/۱۰ شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

کد خبر: 283267 دوشنبه 10 مهر 1396 - 12:46
۱۳۹۶/۷/۱۰ شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران
 
عنوان:شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران
نویسنده:دکتر مریم همتی
کلید واژه:چسبندگی اطلاعات،چسبندگی دوگانه، سیاست پولی، ماندگاری تورم، مدلهای قیمت گذاری
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-96004
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.