۱۳۹۶/۷/۱۸ عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی

کد خبر: 283276 سه شنبه 18 مهر 1396 - 10:9
۱۳۹۶/۷/۱۸ عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی
 عنوان: عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی
نویسندگان:دکتر سجاد ابراهیمی، دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر امینه محمودزاده
کلید واژه: هزینه مالی بنگاهها، شرکتهای بورسی، رابطه بانک و بنگاه
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-96005
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.