ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی

کد خبر: 283289 جمعه 25 مهر 1399 - 12:57
ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی

 

کارفرما: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

مجری طرح: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

تاریخ شروع طرح: 1396/10/25

مدت زمان تقریبی انجام طرح: ۱۲ ماه

خلاصه طرح:

ارزیابی تجربه نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که هرچند در این دوره اقدامات و تلاش‌های مثبت زیادی در راستای اجرای بانکداری اسلامی صورت پذیرفته است، اما بااین‌حال هنوز هم مشکلات بسیاری وجود دارند که اسلامی بودن عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به چالش می‌کشند. شاید به‌دلیل وجود همین چالش‌هاست که در حال حاضر نخبگان، مراجع تقلید (و فقها) و حتی عامه مردم در رابطه با اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی کشور تردید دارند. در واقع می‌توان مدعی بود که وضع موجود اجرای بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، با الگوی ایده‌آل بانکداری اسلامی که به‌صورت گسترده در ادبیات نظری اقتصاد و مالی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است،‌ فاصله زیادی دارد.

با توجه به ماهیت اسلامی نظام حاکمیتی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، این پرسش اصلی مطرح می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برای آنکه به طور کامل در چارچوب موازین اسلامی فعالیت موثر داشته باشند، نیاز به چه برنامه‌هایی دارند؟

 در این رابطه به نظر می‌رسد می‌توان با بهره‌گیری از الگوهای موفق و تجارب ناموفق در سایر کشورهای اسلامی، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را به عنوان یکی از بانک‌های موفق در کشور انتخاب نمود و با انجام اصلاحات مشخص و زمان‌بندی شده، تلاش کرد تا این موسسه را به الگوی بانکداری اسلامی در کشور تبدیل کرد.

پرسش‌های اصلی تحقیق حاضر عبارتند از:

۱.      آیا ابزارها و شیوه‌های فعلی مورد استفاده در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران جهت تجهیز منابع از منظر شرعی مورد تائید است؟

۲.      آیا ابزارها و شیوه‌های فعلی مورد استفاده در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران جهت تخصیص منابع از منظر شرعی مورد تائید است؟

۳.      آیا ابزارها و شیوه‌های فعلی مورد استفاده در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران جهت ارائه خدمات از منظر شرعی مورد تائید است؟

۴.      الگوی مناسب نظارت شرعی برای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بر مبنای اصول بانکداری اسلامی کدام است؟

با توجه به انگیزه مسئولان نظام بانکی برای انطباق بیشتر عملیات و فعالیت‌های بانک‌ها با موازین شرعی و به‌منظور رفع خلاهای شرعی و ضعف‌های عملیاتی و نظارتی بانکداری بدون ربا در الگوی بانکداری کشور، خروجی این پروژه ارزیابی فعالیت‌های فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی ساختار نظارت شرعی جهت تبدیل این بانک به الگوی نمونه بانک اسلامی در کشور می‌باشد.