۱۳۹۶/۹/۲۸سامان‌دهی نرخ بهره سیاستی در سیاست‌گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی

کد خبر: 293374 سه شنبه 28 آذر 1396 - 10:47
۱۳۹۶/۹/۲۸سامان‌دهی نرخ بهره سیاستی در سیاست‌گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی
 
 عنوان:سامان‌دهی نرخ بهره سیاستی در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی
نویسندگان:دکترحسین میثمی،دکتر کامران ندری
کلید واژه: نرخ سود سیاستی، بانک مرکزی،ربا، بانکداری اسلامی، عقود مبادله ای
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-96007
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.