گزارش تورم ( بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)

کد خبر: 293382 چهارشنبه 29 آذر 1396 - 11:10
 گزارش تورم ( بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 گزارش تورم 

 در اختیار داشتن اطلاعات کافی در خصوص وضعیت اقتصادی حال و آینده کشور توسط اعضای سیاست‌گذار بسیار ضروری است. از طرفی اخیراً ادبیات بانکداری مرکزی بیان می‌کند که بانک‌های مرکزی باید سیاست‌های خود را به طور شفاف برای عموم مردم روشن سازند. گزارش تورم چارچوبی جامع و آینده‌نگر از وضعیت اقتصاد کلان برای بحث و تبادل نظر بین اعضای کمیته سیاست پولی (در ایران شورای پول و اعتبار) فراهم کرده و به تصمیم‌گیری اعضای کمیته در مورد سیاست‌های پولی کمک می‌کند. انتشار عمومی این گزارش نیز علاوه بر آنکه کارگزاران اقتصادی را از وضعیت جاری اقتصاد آگاه می‌سازد، سبب اگاهی یافتن از تصمیمات سیاست‌گذار پولی نیز خواهد شد و بنابراین عدم اطمینان در خصوص تصمیمات مربوط به مصرف، سرمایه‌گذاری و ... نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین تهیه این گزارش به منظور دستیابی به اهداف فوق ضروری به نظر می‌رسد.