۱۳۹۶/۹/۳۰ امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری

کد خبر: 293385 چهارشنبه 29 آذر 1396 - 15:29
۱۳۹۶/۹/۳۰ امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری
 
عنوان:
 امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری:
گزارش تفصیلی جلسه نوزدهم سلسله نشست‌های نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی
نویسنده:دکتر وهاب قلیچ
کلید واژه:جلسه نقد، بانکداری اسلامی، مضاربه
گزارش نشست: MBRI-SR-96008
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.