۱۳۹۶/۱۰/۱۹ تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی

کد خبر: 293417 سه شنبه 19 دی 1396 - 13:0
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی
عنوان: تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی 
نویسندگان: دکتر احمد بدری، دکتر حمید زمان زاده
مقاله کاری: MBRI-WP-96010
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.