۱۳۹۶/۱۱/۲۸ دست‌نامه صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوک

کد خبر: 293555 شنبه 28 بهمن 1396 - 9:26
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ دست‌نامه صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوک
عنوان: دست‌نامه صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوک 
نویسندگان:رضا یارمحمدی، رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی     
گزارش ترجمه ای: MBRI-TR-96012
 
دریافت فایل
دیدگاه و
 نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.