1397/06/19 آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی

کد خبر: 293850 دوشنبه 19 شهریور 1397 - 11:15
1397/06/19 آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی
عنوان: آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی
نویسنده: حسین میثمی، کامران ندری
مقاله سیاستی: MBRI-PP-97007
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.