۹۷/۰۷/۱۰ نقش و اثر‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکل‌گیری مقام ناظر احتیاطی

کد خبر: 293878 سه شنبه 10 مهر 1397 - 14:5
۹۷/۰۷/۱۰ نقش و اثر‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛  لزوم شکل‌گیری مقام ناظر احتیاطی
عنوان: نقش و اثر‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛  لزوم شکل‌گیری مقام ناظر احتیاطی
نویسنده: ایلناز ابراهیمی، مریم همتی
مقاله سیاستی: MBRI-PP-97008
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.