97/07/29 اثرات شیوه‌های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی

کد خبر: 293892 دوشنبه 30 مهر 1397 - 10:13
97/07/29 اثرات شیوه‌های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی

عنوان: اثرات شیوه‌های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی
نویسنده: سعید بیات، وهاب قلیچ
مقاله سیاستی: MBRI-PP-97009
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.