97/08/26 بایسته‌های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی

کد خبر: 293920 شنبه 26 آبان 1397 - 14:3
97/08/26 بایسته‌های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی

عنوان: بایسته های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی
نویسنده: رسول خوانساری
مقاله سیاستی: MBRI-PP-97010
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.