۹۷/۱۰/۲ جایگاه نظام گزیر در ثبات مالی کشور

کد خبر: 293985 یکشنبه 2 دی 1397 - 15:15
۹۷/۱۰/۲ جایگاه نظام گزیر در ثبات مالی کشور

عنوان: جایگاه نظام گزیر در ثبات مالی کشور
نویسنده: زینب بیابانی
مقاله سیاستی: MBRI-PP-97012
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.