هفتمین جلسه از سلسه کرسی‌های بررسی‌ راهبردی برگزار شد

کد خبر: 294264 دوشنبه 6 اسفند 1397 - 14:20
 هفتمین جلسه از سلسه کرسی‌های بررسی‌ راهبردی برگزار شد
هفتمین جلسه از سلسله کرسی‌ های بررسی‌ راهبردی در حوزه پول و بانک در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

هفتمین جلسه از سلسله کرسی‌های‌ بررسی‌های راهبردی در حوزه پول و بانک در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در هفتمین نشست از سلسله کرسی‌های‌ بررسی‌ راهبردی در حوزه پول و بانک، موضوع «هدایت اعتبار، تجویز یک سیاست پولی غیرمتعارف برای ایران» توسط حسین درودیان، پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت مورد ارزیابی قرار گرفت.

درودیان در ابتدای این نشست گفت: مختصات جاری نظام پولی کشور، کنترل و مهار رشد نقدینگی به ارقام پایین و مطلوب را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. در این شرایط بهترین راهبرد، هدایت نقدینگی به مقاصد خاص توسعه‌ای است که این تهدید را به فرصت بدل می‌کند.

پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در ادامه اظهار داشت: هدایت اعتبار یک شیوه سیاست‌گذاری با عاملیت اصلی بانک مرکزی است که بر اساس آن، نهاد پولی می‌کوشد رفتار نظام بانکی در تأمین مالی (خلق پول) را با اهداف توسعه‌ای اقتصاد ملی بیش از پیش هم‌سو کند. این کار نه صرفاً با ابزارهای دستوری، بلکه با طراحی یک رژیم خاص توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد که در آن بانک‌های تبعیت کننده از اولویت‌های توسعه‌ای در تأمین اعتبار، تشویق شده و سایر بانک‌ها از حمایت‌های ترجیحی بی بهره می‌مانند؛ روندی که در نهایت به تقویت و گسترش فعالیت بانک‌های خوب (با معیارهای توسعه‌ای) و تضعیف بانک‌های بد منتهی می‌شود.

درودیان بر این موضوع تأکید داشت که، پیاده‌سازی این مهم نیازمند بازتعریف نقش و جایگاه بانک مرکزی و درک قدرت کاربرد اهرم‌های در اختیار این مقام پولی جهت اصلاح و هدایت رفتار نظام بانکی است.

در ادامه این نشست، حاضرین بر این موضوع تأکید داشتند که برای هدایت اعتبار در گام نخست باید ترجیحات توسعه‌ای تعریف و مشخص شوند و اجماع نظر بلندمدت بر روی آنها حاصل شود. به باور صاحب‌نظران و کارشناسان پولی و بانکی حاضر در این نشست سودده بودن فعالیت‌ها از اولویت‌های اصلی شبکه بانکی محسوب می‌شود لذا این موضوع می‌تواند با توجه به اینکه طرح‌های توسعه‌ای معمولاً سودده نیستند چالشی در مسیر هدایت اعتبار به وجود آورد.