گفتگو با دکتر کامران ندری معاونت پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی

کد خبر: 30234 سه شنبه 25 تیر 1392 - 10:56
گفتگو با دکتر کامران ندری معاونت پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی
کنفرانس کره و اقتصاد جهانی: دلایل، اهداف و دستاوردها.

 

شما به نوعی در بطن همایش «کره و اقتصاد جهانی» و جزو برگزارکنندگان آن بودید. این دوره با عنوان همکاری های وسیع تر و عمیق تر اقتصادی در آسیا برگزار شد. نظر شما در مورد برگزاری این همایش و دستاوردهای آن چیست؟

این همایش دوازدهمین همایش بین المللی کره و اقتصاد جهان بود که با هدف افزایش تعامل بین کشور کره با سایر کشورها را در زمینه اقتصادی برگزار می شود. اقتصاددانانی که از دیگر کشورها می آیند نیز هر کدام تجربیات مختص به کشور خودشان و شیوه ها و روش هایی که برای توسعه اقتصادی در پیش گرفته اند را در این همایش ها مطرح می کنند؛ شکست ها علت یابی می شود و در نهایت اندیشمندان حوزه اقتصادی دور هم می آیند  و سعی می کنند با استفاده از تجربیات هم برنامه جامع تر و بهتری برای توسعه اقتصادی ارائه دهند.

اما چرا کره جنوبی؟ دلیل خاصی هم برای انتخاب این کشور و اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی آن داشتید؟

به نظر من الگوی توسعه کره  جنوبی برای ما می تواند بسیار آموزنده باشد.به همین دلیل آشنایی با الگوی و فرآیند توسعه کره جنوبی برای ما اهمیت بیشتری دارد. اغلب اقتصاددانان و کارشناسان و متخصصان، الگوی توسعه کره جنوبی را برای توسعه نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور ممتاز می دانند. این شاید به اشتراکات فراوان دو کشور هم برگردد. البته الگو برداری به صورت کامل و 100 درصد امکان پذیر نیست اما اشتراکات دو کشور آن قدر زیاد است که ما می توانیم بخش قابل توجهی از تجارب این کشور در توسعه اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهیم و در برنامه ریزی اقتصادی برای کشور خودمان از آن استفاده کنیم.

فکر می کنید این همایش تاچه اندازه به اهدافی که پژوهشکده در نظر داشت نزدیک شد؟

به طور نسبی این همایش در مقایسه با همایش های دیگری که پژوهشکده داشته است موفق ارزیابی می شود. دستاوردهای این همایش در حال تهیه است و به زودی نهایی می شود. ما نظرسنجی هم در حین برگزاری همایش داشتیم و از اساتید و صاحبنظران ایرانی که در همایش حضور داشتند هم سوال و پرس و جو کردیم و نتایج حاصل نشان دهنده این است که سطح کیفی همایش بالا بوده و نتیجه مورد نظر برگزارکنندگان حاصل شده است.

 

متن کامل این مصاحبه به همراه گفتگوهای دیگر در شماره بعد فصلنامه تازه های اقتصاد خواهد آمد.