۱۳۹۸/۶/۱۷ اعتبار مصرف کننده با استفاده از کارت اعتباری؛ مکانیسم‌های عملیاتی،قوانین و مقررات

کد خبر: 304477 یکشنبه 17 شهریور 1398 - 14:4
۱۳۹۸/۶/۱۷ اعتبار مصرف کننده با استفاده از کارت اعتباری؛ مکانیسم‌های عملیاتی،قوانین و مقررات

 عنوان: اعتبار مصرف کننده با استفاده از کارت اعتباری؛ مکانیسم‌های عملیاتی،قوانین و مقررات
مجری طرح: پژوهشکده پولی و بانکی