انتشار کتاب "مقدمه ای برالگوهای تعادل عمومی کلان اقتصاد پویا"

کد خبر: 304496 یکشنبه 7 مهر 1398 - 14:27
انتشار کتاب "مقدمه ای برالگوهای تعادل عمومی کلان اقتصاد پویا"
انتشار پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی کتاب "مقدمه ای برالگوهای تعادل عمومی کلان اقتصاد پویا" نوشته هوزه ال. تورس و ترجمه ایلناز ابراهیمی را منتشر کرده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،این کتاب گام به گام خواننده را با ساخت مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی آشنا کرده و در هر یک از ۱۲ فصل خود، ویژگی خاصی را به مدل پایه اضافه می‌کند.

 
در معرفی این کتاب می‌خوانیم:

در سال‌های اخیر، مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) از محافل دانشگاهی و دوره‌های دکترای تخصصی اقتصاد عبور کرده و هم‌اکنون نقش تأثیرگذاری در مدل‌سازی و تبیین سیاست‌های پولی در بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا و نیز کمک به فهم جایگاه و نحوه اثرگذاری این سیاست‌ها در دوره‌های دانشگاهی مربوط به بانکداری و سیاست پولی ایفا می‌کنند.

در مدل‌های DSGE، رفتارهای آینده متغیرهای اقتصادی به انتخاب‌های بهینه امروز کارگزاران اقتصادی تحت تأثیر انتظار آنها در مورد آینده و نیز تکانه‌های وارد بر اقتصاد بستگی دارد، به این ترتیب این مدل‌ها هم جنبه پویا و هم جنبه تصادفی بودن را در خود دارند و به این دلیل که در آنها تغییر هر متغیری برآیند تعامل بین کارگزاران اقتصادی و نیز سیاستگذاران است، کل مدل در یک فضای تعادل عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همین پویا و تصادفی بودن و نیز لزوم تسویه بازارها در یک فضای تعادل عمومی باعث شده است که درک این مدل‌ها نیاز به آموزش گام به گام با در نظر گرفتن پیش‌نیازهای ریاضی لازم برای حل آنها داشته باشد. همچنین با توجه به پیچیدگی این مدل‌ها و تعداد زیاد متغیرهای در تعامل با هم، حل آنها عملاً به صورت دستی امکان‌پذیر نبوده و نیاز به توسل به نرم‌افزارهای کامپیوتری گسترش‌یافته در این حیطه دارد که از جمله مهم‌ترین آنها نرم‌افزار متن‌باز داینر ‌(Dynare) است.

هر دو این کارها به خوبی در کتاب «مقدمه‌ای بر الگوهای تعادل عمومی کلان اقتصادی پویا» به نویسندگی هوزه ال. تورس انجام شده است. تورس که دانشیار اقتصاد در دانشگاه مالاگا در اسپانیا است، توانسته است در این کتاب گام به گام خواننده را با ساخت مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی آشنا کرده و در هر یک از ۱۲ فصل این کتاب، ویژگی خاصی را به مدل پایه اضافه کند که در نهایت در فصل دوازدهم با معرفی رقابت انحصاری، مدلی ارائه می‌شود که پایه تحلیل‌های مکتب نیوکینزی است. 

نویسنده با دقت تمام، در پایان هر فصل، کد داینر مدل ارائه‌شده در آن فصل را ضمیمه کرده است که خود کمکی بزرگ در آموزش گام به گام کدنویسی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی به شمار می‌رود. سادگی، روانی و آسان بودن فهم مطالب تکنیکی ارائه‌شده در این کتاب در رابطه با پویایی و تصادفی بودن مدل‌های اقتصادی، ویژگی‌ خاصی است که آن را از سایر کتاب‌های مشابه تألیفی در این حوزه متمایز می‌کند و از این رو مطالعه آن به دانشجویانی که در ابتدای راه آموزش مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی هستند، توصیه می‌شود.

تمام فصل‌های این کتاب از ساختار مشابهی پیروی می‌کنند. در هر بخش یک مدل خاص DSGE با معرفی و وارد کردن یک موضوع مرتبط در مدل پایه گسترش داده می‌شود. شرایط تعادل به‌دست آمده و پارامترها شبیه‌سازی می‌شوند. سپس، اثرات یک شوک مطالعه می‌شود و توابع عکس‌العمل آنی متغیرهای کلان اقتصادی محاسبه می‌گردد. این تمرین با استفاده از داینر در متلب انجام می‌شود. هر فصلی، شامل پیوستی با کد داینر متناظر با آن است.

شایان ذکر است انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، این کتاب را در  ۲۸۹  صفحه و با قیمت ۶۰۰هزار ریال روانه بازار کرده است.  علاقمندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند.