۹۸/۷/۱۴ نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد

کد خبر: 304505 یکشنبه 14 مهر 1398 - 15:8
۹۸/۷/۱۴ نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد

عنوان:  نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش پژوهشی: MBRI-RR-98003
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.