رئیس پژوهشکده پولی و بانکی منصوب شد

کد خبر: 344734 سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 22:22
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی منصوب شد
دکتر شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی طی حکمی، دکتر شاپور محمدی رئیس سابق سازمان بورس را به سمت رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منصوب کرد.