۱۳۹۹/۳/۱۲ سیاست‌های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید ۱۹در ا یران و جهان

کد خبر: 344759 دوشنبه 12 خرداد 1399 - 11:17
۱۳۹۹/۳/۱۲ سیاست‌های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید ۱۹در ا یران و جهان
 
 عنوان:سیاست‌های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید ۱۹در ا یران و جهان
نویسندگان:دکتر سجاد ابراهیمی، دکتر حسین میثمی، دکتر مریم همتی
گزارش سیاستی: MBRI-PR-9904
دیدگاه و  نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.