نوزدهمین‌ جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی

کد خبر: 344840 پنج شنبه 20 شهریور 1399 - 18:0
نوزدهمین‌ جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی
 
 • امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری
 • سخنران:
  دکتر حسین داورزنی (استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران)
  با حضور:
  حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری (دانشیار دانشگاه قم)
  دکتر حمید قنبری (مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
  خلاصه:
  فقيهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتي صحيح مي دانند كه عملياتي كه توسط عامل انجام مي شود عمليات تجاري باشد، و سود آن بايد از راه تجارت به دست آيد. اين كه مراد از عمليات تجاري چيست محل ترديد است. به نظر مي رسد با توجه به فلسفه تاسيس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفاي به عقود و اطلاقات موجود مي توان نوع عملياتي كه عامل براي تحصيل سود انجام مي دهد را به همه انواع فعاليت هاي مشروع و قانوني اقتصادي تسري داد.
  منبع: نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
  زمان:
  یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۴ تا ۱۶
  مکان:
  میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، طبقه اول.
  حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامیست