طراحی و اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول در کشورهای در حال توسعه

کد خبر: 344848 پنج شنبه 20 شهریور 1399 - 21:19
طراحی و اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول در کشورهای در حال توسعه

پژوهشکده پولی و بانکی نشست تخصصی «طراحی و اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول در کشورهای در حال توسعه» را در تاریخ 4 آبان ماه با ارائه جفری فرنکس، عضو گروه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول برگزار کرد.

در این ارائه به جایگاه صندوق بین‌المللی پول برای کمک‌رسانی به کشورهای در حال توسعه و شرایط و چگونگی آن اشاره شد. همچنین درباره برنامه‌ها و قابلیت‌های صندوق بین‌المللی پول به این نکته اشاره شد که بحران‌های مالی که پس از جنگ جهانی دوم گریبان بسیاری از کشورهای دنیا را گرفته است از مهمترین دلایل تشکیل صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود که با اهدافی چون نظارت بر ثبات اقتصادی کشورهای عضو، در عرصه اقتصاد جهانی، ایجاد قابلیت با حمایت از برنامه‌های آموزشی و تولید ابزار فنی و تکنیکی و همچنین کمک به کشورهایی با بحران‌های بی‌ثباتی عمیق مالی تشکیل شده است. فرنکس در توضیح دلایل بی‌ثبات دانستن کشورها از لحاظ اقتصادی گفت: در یک بیان کلی بی‌ثباتی اقتصادی به معنای زندگی فراتر از منابع مالی خود است. این شرایط نیز می‌تواند به دلایلی چون کاهش درآمدها و در اختیار نداشتن منابع مالی کافی برای جبران آن یا سیاست‌های پولی بانک مرکزی در تولید سرمایه و ظهور تورم فزاینده ایجاد شود. در وضعیتی مثل این احتمالاً دولت‌ها نمی‌توانند منابع مالیاتی خود را سامان دهند،کشور از رشد مناسب اقتصادی برای به کارگیری نیروهای مورد نیاز خود برخوردار نیست و در نهایت امکان حضور در بازارهای جهانی را از دست خواهد داد. همچنین به این مورد اشاره شد که در چنین شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول با فراهم کردن منابع مالی و کمک‌های آموزشی و تکنیکی و همچنین ایجاد اصلاحات ساختاری برای افزایش توان اقتصادی کشور مورد نظر در خروج از بحران بی‌ثباتی وارد می‌شود.

دریافت اسلاید