ماهيت نرخ سود

کد خبر: 344850 پنج شنبه 20 شهریور 1399 - 21:22
ماهيت نرخ سود

نشست تخصصی ماهیت نرخ سود

پژوهشکده پولی و بانکی نشست تخصصی «ماهیت نرخ سود» را از مجموعه دوره‌های آموزشی سه‌جانبه مشترک با دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، با ارائه دکتر پویا ناظران و با حضور کارشناسان سیستم بانکی و دانشجویان در روز چهارشنبه 16 مهر ماه برگزار کرد. در این نشست اینچنین مطرح شد که برخی شرکت‌های سهامی خاص و تمامی شرکت‌های سهامی عام، مسئولیت محدود دارند. بدین دلیل آنچه حسابداران در ترازنامه سرمایه می‌خوانند با آنچه بازار بورس سرمایه می‌خواند تفاوت دارد. سرمایه ترازنامه می‌تواند منفی شود ولی قیمت سهام منفی نمی‌شود. این امر اثری بر ارزش دیون می‌گذارد که در دهه هفتاد توسط مرتون بررسی شد. هدف از این ارائه تشریح مدل مرتون نیست بلکه واکاوی ارتباط قراردادهای اختیار خرید با سرمایه و دیون یک شرکت است. نتیجه بحث تفسیری از نرخ سود ثابت بودکه علیرغم ثابت بودن، تفاوت ماهوی با ربا دارد.