رييس پژوهشكده پولی و بانكی در شبكه‌های اجتماعی حساب كاربری ندارد

کد خبر: 344881 یکشنبه 6 مهر 1399 - 15:2
رييس پژوهشكده پولی و بانكی در شبكه‌های اجتماعی حساب كاربری ندارد
دكتر شاپور محمدی رييس پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی در هيچ يك از شبكه های اجتماعی و فضای مجازی حساب كاربری و صفحه اجتماعی ندارد.

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشكده پولی و بانكی ، با توجه به اينكه دكترشاپور محمدی در شبكه های اجتماعی حساب كاربری ندارد، هر گونه مطالب منتسب به ايشان جعلی بوده و تكذيب می شود.